【GỘP SERVER】Quy Tắc Gộp Server

Thứ 2, ngày 11/07/2022
Chư vị Đại Hiệp thân mến,

Thay mặt BQT Võ Lâm Thiên Tuyệt, muội xin gửi tới toàn bộ các Huynh/Tỷ quy tắc gộp Server như sau:

1. Xử lý acc clone

Các nhân vật trong cùng 1 tài khoản sẽ xử lý như nào?

 - Sau khi ghép sv, toàn bộ các nhân vật của Đại Hiệp sẽ được gộp lại, nếu số lượng nhân vật đạt tới giới hạn (quá 3 nhân vật), các nhân vật cấp thấp nhất sẽ bị xóa.

Lặp tên nhân vật sẽ xử lý thế nào?

- Cùng tên sẽ bị cưỡng chế đổi tên và các Đại Hiệp sẽ nhận được thêm 1 vé đổi tên nhân vật

2, Dữ liệu nhân vật sau khi ghép sv

Dữ liệu bảng xếp hạng sẽ lưu hay phải reset? Nếu reset cần bao lâu mới update, điều kiện update là gì?

 - Dữ liệu BXH sẽ về 0; update giống như chưa ghép sv.

Sảnh phúc lợi sẽ lưu lại hay reset? (ký danh ngày, ký danh tháng, thưởng online…)

 - Sảnh phức lợi sẽ lưu lại, nội dung hiển thị bình thường.

Dữ liệu hoạt động vận hành sẽ lưu lại hay phải reset? (tích nạp tuần, tích nạp ngày, nạp luên tục, số lượt quay thưởng….)

 - Hoạt động của tích lũy tiêu không bị ảnh hưởng bởi ghép sv .

3, Dữ liệu tính năng, hoạt động

Hoạt động loại BXH thì dữ liệu bxh sẽ lưu lại hay phải reset?

 - Dữ liệu hoạt động loại bxh sẽ reset, k thể ghép sv khi có bxh đang mở

Dữ liệu cấp bang, thành viên, boss, cống hiến, cấp kỹ năng bang, kho bang, log, bang chiến… sẽ lưu lại hay là reset?

 - Lưu lại tất cả thông tin bang 

Sau khi ghép sv lặp tên bang sẽ xử lý như thế nào?

- Tên bang sẽ cưỡng chế đặt lại

Dữ liệu về các giao dịch lưu lại hay reset? Nếu reset vật phẩm đã bán sẽ xử lý như thế nào?

 - Dữ liệu giao dịch sẽ lưu lại

Dữ liệu võ đài sẽ lưu lại hay reset

 - Dữ liệu sẽ bị reset

Dữ liệu bang chiến và võ đài bang chiến lsv sẽ lưu lại hay reset

 - Dữ liệu sẽ bị reset

Dữ liệu đỉnh phong quyết đấu lưu lại hay reset

 - Dữ liệu sẽ bị reset

Dữ liệu vương thành chiến sẽ lưu lại hay reset

 - Dữ liệu sẽ bị reset

Dữ liệu thần ma chiến trường sẽ lưu lại hay reset?

 - Lưu dữ liệu không liên quan

Dữ liệu bách luyện chiến trường sẽ lưu lại hay reset

 - Lưu dữ liệu không liên quan

Dữ liệu các loại phụ bản sẽ lưu lại hay reset

 - Lưu lại dữ liệu phụ bản

Dữ liệu các loại thí luyện sẽ lưu lại hay reset

 - Lưu lại dữ liệu thí luyện

Dữ liệu kết hôn sẽ lưu lại hay reset

 - Lưu lại dữ liệu kết hôn

Dữ liệu danh sách bạn bè sẽ lưu lại hay reset

 - Lưu lại dữ liệu danh sách hải hữu

Dữ liệu boss sẽ lưu lại hay reset

 - Lưu lại dữ liệu boss

Dữ liệu nhiệm vụ sẽ lưu lại hay reset

 - Lưu lại dữ liệu nhiệm vụ

4. LSV

Sau khi ghép sv cụm liên sv mới sẽ phát sinh thay đổi gì? Dữ liệu sẽ lưu lại hay reset?

 - Hoạt động lsv sẽ được reset.

BQT Võ Lâm Thiên Tuyệt,

Trân Trọng.

Chơi quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe