【GIỚI THIỆU MÔN PHÁI】CÔN LÔN

Thứ 5, ngày 21/04/2022

Côn Lôn phái vốn nằm nơi miền Tân Cương, Tây vực cách xa và rất ít khi liên hệ với Trung Nguyên. Mãi cho đến khi hơn trăm năm trước, Côn Luân phái xuất hiện một vị kỳ nhân khiến cho uy danh Côn Lôn vang bóng lừng lẫy trong võ lâm Trung Nguyên.

  • Vũ khí: Kiếm
  • Độ khó: ★ ★ ★


  • Đặc điểm: Truyền nhân của Côn Lôn sở hữu sức mạnh kinh người, với lượng HP vô cùng to lớn, có khả năng cân 3, cân 4 một cách nhẹ nhàng. Nhờ đó Côn Lôn sẽ trở thành những bức tường vững chãi cho đồng đội và đồng minh trong những trận Bang Chiến, Tống Kim.

BQT Võ Lâm Thiên Tuyệt,

Trân Trọng.

Chơi quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe