【CẨM NANG】NGỰ LINH

Thứ 5, ngày 21/04/2022

Để có thể mở được tính năng Ngự Linh, các Đại Hiệp cần hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp 10. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, giao diện Ngự Linh sẽ được mở, sử dụng Ngự Linh bằng các bấm vào nút "Huyễn Hóa".

Trong tính năng Ngự Linh sẽ có 3 tính năng phụ bao gồm:

1. Tiến Bậc:

- Sử dụng Ngự Thú EXP Đơn-Sơ/Trung/Cao Giai để tiến hành cấp cho các Ngự Linh nhằm tăng cường chỉ số cho nhân vật.


 Đạt đến các bậc nhất định sẽ mở khóa thêm kỹ năng cho Ngự Linh giúp tăng cường sức mạnh cho nhân vật.

2. Ngoại Trang:

- Ngoại trang có thể nhận thông qua các hoạt động, sự kiện,...


- Tăng sao Ngoại Trang sẽ tăng thêm chỉ số cơ bản cho nhân vật.

3. Luyện Đan:

- Trong quá trình hành tẩu tại Võ Lâm Thiên Tuyệt, người chơi sẽ nhận được Đan tăng cường cho Ngự Linh: Bạch Thú Đơn, Linh Thú Đơn, Phệ  Linh Đơn nhằm nâng tăng cường chỉ số Ngự Linh cũng như chỉ số nhân vật.


- Đan tăng cường có thể nhận thông qua các Hoạt Động, Sự kiện, Rơi từ Boss,..

- Trong suốt quá trình chơi, người chơi chỉ có thể sử dụng 1 số lượng Đan tăng cường giới hạn.

Chơi quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe