【SỰ KIỆN】CHUỖI SỰ KIỆN 7 NGÀY

Thứ 6, ngày 22/04/2022

Đại Hiệp Thân Mến, 

Nhằm giúp đỡ các Đại Hiệp có một giai đoạn đầu trải nghiệm game tốt nhất, BQT Võ Lâm Thiên Tuyệt xin gửi tới chư vị Đại Hiệp trọn bộ Phúc Lợi 7 ngày đầu với hàng loạt ưu đãi cực kỳ hấp dẫn. Cụ thể như sau:

1. Quà ĐĂNG NHẬP 7 NGÀY
Nội dung: Trong 7 ngày đầu server mới, mỗi ngày Đại Hiệp chỉ cần đăng nhập Võ Lâm Thiên Tuyệt là có thể nhận được những gói quà giá trị hỗ trợ Đại Hiệp trên con đường hành hiệp!

 • Ngày 1: Vô Vàn tài nguyên để giúp các Đại hiệp trưởng thành một cách nhanh chóng.
 • Ngày 2: Tặng ngay  Tọa Kỵ Hoa Lệ - Đông Phương Thánh Hùng. Đây sẽ là một trợ thủ đắc lực giúp các Đại Hiệp trên con đường hành tẩu giang hồ.
 • Ngày 3: Nhận ngay Danh Hiệu Cá Tính - Tăng phần nổi bật của Đại Hiệp trong đám đông.
 • Ngày 4: Nhận ngay Bảo Thạch Công - Đạo cụ đặc biệt giúp tăng mạnh thuộc tính trang bị.
 • Ngày 5: Nhận ngay Phù Văn Trân Quý - Đây sẽ là một trợ thủ đắc lực giúp các Đại Hiệp trên con đường hành tẩu giang hồ.
 • Ngày 6: Nhận ngay Đồng Đội Cực Phẩm - Nâng cao kinh mạch, tăng mạnh thuộc tính
 • Ngày 7: Tặng ngay Linh Dực Cực Phẩm - Mở khóa ngoại trang siêu ngầu.

2. LỄ BAO CẤP ĐỘ


Nội dung: Cấp độ nhân vật của Đại Hiệp đạt đủ điều kiện sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.

Phần thưởng:

 • Cấp 70: Tọa Kỵ Tiến Giới Thạch*2 + 10 vạn Bạc
 • Cấp 90: Linh Dực Tiến Giới Thạch*2 + 10 vạn Bạc
 • Cấp 100: Áo tím bậc 4*1 + Thuốc EXP x1,5*1 + 20 vạn Bạc
 • Cấp 120: Tọa Kỵ Tiến Giới Thạch*20 + KNB Khóa*30
 • Cấp 150: Điếu trụy tím bậc 6*1 + Công Kích Thạch cấp 1*1 + Sinh Mệnh Thạch cấp 1*1+ KNB Khóa*50
 • Cấp 180: Tọa Kỵ Tiến Giới Thạch*15 + Thuốc EXP x1,5*1 + 50 vạn Bạc + KNB Khóa*100
 • Cấp 200: Mũ cam bậc 7*1 + Linh Dực Tiến Giới Thạch*15 + Thuốc EXP x1,5*1 + KNB Khóa*100
 • Cấp 220: Thần Binh Tiến Giới Thạch*2 + Tọa Kỵ Tiến Giới Thạch*15 + Linh Dực Tiến Giới Thạch*15 + KNB Khóa*100
 • Cấp 260: Linh Dực Tiến Giới Thạch*10 + Công Kích Thạch cấp 3*1 + Sinh Mệnh Thạch cấp 3*1+ KNB Khóa*100
 • Cấp 280: Rương Tinh Hoa Trang Bị Đỏ*10 + Tọa Kỵ Tiến Giới Thạch*30 + Thuốc EXP x1.5*1 + Bạc*1.000.000
 • Cấp 300: Áo Cam-Bậc 8*1 + Linh Dực Tiến Giới Thạch*15 + Linh Dực Tiến Giới Thạch*15 + Bạc*2.000.000
 • Cấp 320: Rương Tinh Hoa Trang Bị Đỏ*100 + Công Kích Thạch Cấp 4*1 + Sinh Mệnh Thạch Cấp 4*1 + Bạc*3.000.000

Vào Hoạt Động Mở server -> Lễ Bao Cấp để xem thông tin chi tiết và nhận thưởng

3. QUÀ MỞ SERVER

        1.Tạo Bang Nhận Quà

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tạo bang và đạt các điều kiện sẽ nhận phần thưởng.


Chi tiết phần thưởng:

 • Tạo Bang: Thuốc EXP (200 Vạn)*3 + Thanh Đồng Lệnh Bài*40
 • Bổ Nhiệm Bang Phó: Thuốc EXP (200 Vạn)*3 + Thanh Đồng Lệnh Bài*40
 • Đạt 50 Thành Viên:Thuốc EXP (500 Vạn)*3 + Bạch Ngân Lệnh Bài*10 + Tọa Kỵ Tiến Giới Thạch*50.
 • Đạt 50 Thành Viên:Thuốc EXP (500 Vạn)*3 + Bạch Ngân Lệnh Bài*15 + KNB Khóa*280.
 • Bang Đạt Cấp 3:Thuốc EXP (500 Vạn)*3 + Thanh Đồng Lệnh Bài*40 + Túi Bảo Thạch Cấp 3*1.  
 • Bang Đạt Cấp 3:Thuốc EXP (500 Vạn)*3 + Bạch Ngân Lệnh Bài*10 + Túi Bảo Thạch Cấp 5*1.  
        2.Thu Thập Chữ Đổi quà may mắn

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, online hoặc treo máy diệt quái, Boss thế giới, Thủ Lĩnh Trang Bị, Thủ Lĩnh LSV, có thể nhận chữ Võ, Lâm, Thiên, Tuyệt, VGP. Sử dụng các đạo cụ để đổi quà tương ứng.


 • Chữ [Võ]*1 + Chữ [Lâm]*1: Tọa Kỵ Tiến Giới Thạch*1
 • Chữ [Thiên]*1 + Chữ [Tuyệt]*1: Lịch Dực Tiến Giới Thạch*2
 • Chữ [Võ]*1 + Chữ [Lâm]*1 + Chữ [Thiên]*1 + Chữ [Tuyệt]*1: Trang Bị Tăng Sao Thạch*1
 • Chữ [Võ]*1 + Chữ [Lâm]*1 + Chữ [Thiên]*1 + Chữ [Tuyệt]*1 + Chữ [VGP]*1: Rương Tinh Hoa Trang Bị Đỏ*1
        3. Bang tranh Bá

Nội dung: 0h ngày 1 mở server, sẽ mở Bang Hội trnah bá, Bang đạt Top sẽ nhận thưởng.


 • Bang Chủ bang top 1: KNB khóa*1000 + Túi bảo thạch Cấp 5*2
 • Thưởng thành viên hạng 1 Bang Chiến: Túi bảo thạch Cấp 3*4
 • Bang Chủ bang top 2,3: KNB khóa*500 + Túi bảo thạch cấp 4*1
 • Thưởng thành viên hạng 2,3 Bang Chiến: Túi bảo thạch Cấp 3*3
 • Thưởng người tham gia: Túi bảo thạch Cấp 3*2
        4. Diệt Thủ Lĩnh

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, người chơi hạ Boss tương ứng để nhận quà.


 • Tham gia kích sát Thủ Lĩnh thế giới 1 lần: Túi Bảo Thạch Cấp 2*1 + Thuốc EXP (10 Vạn)*2 + Bạc*2 Vạn
 • Tham gia kích sát Thủ Lĩnh thế giới 5 lần: Túi Bảo Thạch Cấp 2*2 + Thuốc EXP (10 Vạn)*5 + Bạc*5 Vạn
 • Tham gia kích sát Thủ Lĩnh thế giới 10 lần: Trang Bị Tăng Sao Thạch*2 + Thuốc EXP (10 Vạn)*2 + Bạc*10 Vạn
 • Tham gia kích sát Thủ Lĩnh thế giới 15 lần: Rương Tinh Hoa Trang Bị Đỏ*2 + Thuốc EXP (200 Vạn)*1 + Bạc*20 Vạn
 • Tham gia kích sát Thủ Lĩnh thế giới 20 lần: Rương Tinh Hoa Trang Bị Đỏ*5 + Thuốc EXP (500 Vạn)*1 + Bạc*50 Vạn
 • Tham gia kích sát Thủ Lĩnh LSV 1 lần: Túi Bảo Thạch Cấp 2*1 + Thuốc EXP (10 Vạn)*2 + Bạc*2 Vạn
 • Tham gia kích sát Thủ Lĩnh LSV 2 lần: Túi Bảo Thạch Cấp 2*2 + Thuốc EXP (10 Vạn)*5 + Bạc*5 Vạn

BQT Võ Lâm Thiên Tuyệt,

Trân Trọng!

Chơi quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe