【CẨM NANG】THẦN BINH

Thứ 5, ngày 21/04/2022

Để có thể mở được tính năng Thần Binh, các Đại Hiệp cần hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp 10. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, giao diện Thần Binh sẽ được mở, sử dụng Thần Binh bằng các bấm vào nút "Huyễn Hóa".

Trong tính năng Thần Binh sẽ có 3 tính năng phụ bao gồm:

1. Tiến Bậc:

- Sử dụng Thần Binh Tiến Giới Thạch hoặc Thần Binh tăng 1 Giai để tiến hành tăng sao tiến bậc cho các Thần Binh.


- Khi đạt đủ 10 sao, bậc Thần Binh tiếp theo sẽ mở, đồng thời mang tới 1 Ngoại Trang hoàn toàn mới cho Thần Binh của các Đại Hiệp.

- Đạt đến các bậc nhất định sẽ mở khóa thêm kỹ năng cho Thần Binh giúp tăng cường sức mạnh cho nhân vật.

2. Ngoại Trang:

- Ngoại trang có thể nhận thông qua các hoạt động, sự kiện, ...


- Tăng sao Ngoại Trang sẽ tăng thêm chỉ số cơ bản cho nhân vật.

3. Luyện Đan:

- Trong quá trình hành tẩu tại Võ Lâm Thiên Tuyệt, người chơi sẽ nhận được Đan tăng cường cho Thần Binh: Trảm Long Kiếm Hồn, Thiên Da Kiếm Hồn, Cửu Thiên Kiếm Hồn nhằm nâng tăng cường chỉ số Thần Binh cũng như chỉ số nhân vật.


- Đan tăng cường có thể nhận thông qua các Hoạt Động, Sự kiện, Rơi từ Boss,..

- Trong suốt quá trình chơi, người chơi chỉ có thể sử dụng 1 số lượng Đan tăng cường giới hạn.

Chơi quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe