【CẨM NANG】VŨ DỰC

Thứ 5, ngày 21/04/2022

Để có thể mở được tính năng Vũ Dực, các Đại Hiệp cần hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp 39. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, giao diện Vũ Dực sẽ được mở, sử dụng Vũ Dực bằng các bấm vào nút "Huyễn Hóa".

Trong tính năng Vũ Dực sẽ có 3 tính năng phụ bao gồm:

1. Tiến Bậc:

- Sử dụng Linh Dực Tiến Giới Thạch hoặc Linh Dực tăng 1 Giai để tiến hành tăng sao tiến bậc cho các Vũ Dực.


- Khi đạt đủ 10 sao, bậc Linh Dực tiếp theo sẽ mở, đồng thời mang tới 1 Ngoại Trang hoàn toàn mới cho Vũ Dực của các Đại Hiệp.

- Đạt đến các bậc nhất định sẽ mở khóa thêm kỹ năng cho Vũ Dực giúp tăng cường sức mạnh cho nhân vật.

2. Ngoại Trang:

- Ngoại trang có thể nhận thông qua các hoạt động, sự kiện, rơi từ Boss,...


- Tăng sao Ngoại Trang sẽ tăng thêm chỉ số cơ bản cho nhân vật.

3. Luyện Đan:

- Trong quá trình hành tẩu tại Võ Lâm Thiên Tuyệt, người chơi sẽ nhận được Đan tăng cường cho  Vũ Dực: Bích Tước Lông Vũ, Khổng Tước Lông Vũ, Kim Phượng Lông Vũ nhằm nâng tăng cường chỉ số  Vũ Dực cũng như chỉ số nhân vật.


- Đan tăng cường có thể nhận thông qua các Hoạt Động, Sự kiện, Rơi từ Boss,..

- Trong suốt quá trình chơi, người chơi chỉ có thể sử dụng 1 số lượng Đan tăng cường giới hạn.

Chơi quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe