【CẨM NANG】TỌA KỴ

Thứ 5, ngày 21/04/2022

Để có thể mở được tính năng tọa kỵ, các Đại Hiệp cần hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp 10. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, giao diện Tọa Kỵ sẽ được mở, sử dụng tọa kỵ bằng các bấm vào nút "Huyễn Hóa".

Trong tính năng Tọa Kỵ sẽ có 4 tính năng phụ bao gồm:

1. Tiến Bậc:

- Sử dụng Tọa Kỵ Tiến Giới Thạch hoặc Tọa Kỵ tăng 1 Giai để tiến hành tăng sao tiến bậc cho các Tọa kỵ.


- Khi đạt đủ 10 sao, bậc tọa kỵ tiếp theo sẽ mở, đồng thời mang tới 1 Ngoại Trang hoàn toàn mới cho tọa kỵ của các Đại Hiệp.

- Đạt đến các bậc nhất định sẽ mở khóa thêm kỹ năng cho Tọa Kỵ giúp tăng cường sức mạnh cho nhân vật.

2. Ngoại Trang:

- Ngoại trang có thể nhận thông qua các hoạt động, sự kiện, rơi từ Boss,...


- Tăng sao Ngoại Trang sẽ tăng thêm chỉ số cơ bản cho nhân vật.

3. Luyện Đan:

- Trong quá trình hành tẩu tại Võ Lâm Thiên Tuyệt, người chơi sẽ nhận được Đan tăng cường cho tọa kỵ: Cự Hùng Thú Đơn, Sương Lang Thú Đơn, Bạch Hổ Thú Đơn nhằm nâng tăng cường chỉ số tọa kỵ cũng như chỉ số nhân vật.


- Đan tăng cường có thể nhận thông qua các Hoạt Động, Sự kiện, Rơi từ Boss,..

- Trong suốt quá trình chơi, người chơi chỉ có thể sử dụng 1 số lượng Đan tăng cường giới hạn.

4. Trang bị:

- Trang bị có thể nhận thông qua các Hoạt Động, Sự kiện, Rơi từ Boss,..


- Mỗi người chơi có thể trang bị 4 vật phẩm cho Tọa Kỵ bao gồm: Mã Yên, Đầu Sức, Cương Thằng, Cước Đặng để  tăng cường chỉ số tọa kỵ cũng như chỉ số nhân vật.

- Trang bị tọa kỵ cũng sẽ được chia theo phẩm chất và bậc như các trang bị bình thường.

Chơi quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe